Østjydsk Cad Cam er en av våre gode samarbeidspartnere på Cad/Cam systemer til de mest krevende oppgavene. Vi ser ikke på Østjydsk CC som en "vanlig" leverandør av software selv om hovedprodktet er AlphaCam, men som en godt kompetent leverandør av løsninger. Tilbudet fra Østjydsk omfatter også opplæring og support, og med et stort verksted med flere CNC maskiner som kun brukes til opplæring er dette en plass hvor en følger prinsippet "learning by doing".

Hovedproduktet AlphaCam, er et komplett CAD CAM system som dekker hele behovet fra 2 1/2D til full 5 akset bearbeiding. 
AlphaCam er selvsagt ved avansert oppgaver men kan også være et gunstig alternativ dersom en har flere CNC maskiner en ønsker å kjøre fra èn "plattform".  En tilpasset multipost vil kunne gi muligheten til å bruke samme software på flere maskiner uavhengig av fabrikat. 

Vi har hatt flere prosjekter sammen med Østjydsk og funnet de absolutt beste løsningen på flere områder innen avansert møbelproduksjon. Dette gjelder både møbler i massivtre, laminater og formspenn. Østjydsk var også en sentral aktør i leveranse av både software og konsulentbistand når Tretek leverte maskinløsningen til Djupevaag som produserte de utrolige balkongene i massiv eik til det nye operabygget i Bjørvika.

www.ojcc.dk
 
 
 
 

Østjydsk Cad Cam

Vår danske samrbeidspartner har et komplett tilbud både på softwareløsninger, opplæring og support til AlphaCam
 
 
 
 
 
 
Powered by avento