Gode resultat og større krav

Tretek viser gode resultat og sikrer utvidet satsing på kjerneomåder samtidig som at vi reduserer på noen produkter.
Tross generell tilbakegang i bransjen leverer vi gode resultat som igjen gir deg som kunde trygghet på oss som samarbeidspartner. Foretaksanalysen på Tretek er klar og viser stø kurs fremover. Experian har beregnet en score på Tretek på hele 887 poeng av 1000 mulige med resultat "beste kredittverdighet". Bransjen i sin helhet viser en snittscore på 640 poeng. Med resultater som dette leverer vi nøkkeltall som ligger en del over den generelle bransjenormen, noe som gir oss soliditet til ytterligere vekst.
 


De fleste har lagt merke til en stille periode, men samtidig ser vi at stadig flere har løftet blikket fremover og er langt mer positive også med tanke på utviklingen i resten av Europa. Vi gleder oss også stort over flere kunder finner Tretek som en ideell og profesjonell samarbeidspartner både på små og store investeringer. 

Vi er klar for en hektisk høst og ser positivt på både små og store utfordringer som
vi får muligheten til å løse sammen med både kunder og produsenter.
 
George Herbert kjente nok godt til den norske treindustrien når han sa at; "sterke vindkast gir eika dype røtter"..
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by avento