En smartere måte å gjøre jobben på !
Pade startet for mer enn 40 år siden å produsere maskiner og utstyr for møbel og treindustrien. Det var i all hovedsak standardmaskiner, men som etter hvert i takt med utviklingen har blitt erstattet med mer avanserte maskineringssentre for effektiv produksjon.  Pade var den første produsenten som introduserte CAD systemer opp mot sine fresemaskiner og utviklet de første 5 aksede maskineringssentre for produksjon av stolkomponenter. 

Pade produserer i dag maskiner, software og systemer både for tre, plast og aluminium. Innen treindustrien finner vi sortimentet fra Pade svært anvendelig innen møbelproduksjon, men i de senere år har vi også fått egne magasinmatede maskineringssentre for dør og vinduskomponenter. Fordelen i mye av bearbeidingen ligger i teknikken. Med tilpassede oppspenningssystemer og maskineringshoder som kan vinkles i enhver posisjon for optimal tilgang vil en kunne spare flere prosesser i en oppspenning. Maskiner kan leveres med doble multiaksede hoder som kan "samarbeide" på samme emne for å gjøre seg nytte av at en hele tiden har verktøy tilgjengelig og klar for bruk uten tidskrevende verktøyskift. 

Det store omfanget av maskineringssentre samt evne og vilje til å utvikle spesialtilpassinger gjør Pade til en naturlig leverandør dersom en ønsker en smartere måte å gjøre jobben på.

Leveringsprogram Pade:
-Multiaksede CNC maskineringssentre for møbelproduksjon
-Multiaksede maskineringssentre for komponentproduksjon av dør/vindu
-Kopifresemaskiner (også CNC)
-Rundtapp maskiner (møbelproduksjon)
-Langhullsfresemaskiner (møbelproduksjon)
-Boremaskiner (møbelproduksjon)

 
 
 
 
 
 

Pade

Spesialst på multiaksede CNC maskineringssentre for avansert komponent-produksjon.
 
 
 
 
 
 
Powered by avento