Overflate- behandling
Tørkesystemer
Gasskatalytiske tørkessytemer
Tørkesystem for både beis, lakker, maling og impregnering med gassdrevet katalysatorovn med IR varme. Tretek har i lang tid arbeidet med gass katalytiske system for tørking av overflater og har siden 1997 arbeidet med tilpassede løsninger til møbel og treindustrien. De gasskatalytiske tørkesystemene fra SCHUBERT og TRETEK må ikke forveksles med lignende systemer som ikke imøtekommer ATEX, VOC og gjeldende CE direktiv.

I Norge har vi mange installasjoner både for lakktørking og tørking av impregnering inne dør og vindusindistri. I mange tilfeller kan disse besøkes og evt. testes etter nærmere avtaler.  (systemet kan tilpasses både til vogner, flatbaner og conveyoranlegg)
 
 
 
 

Fordeler med medSCHUBOX/ECODRY SYSTEMER.
 
 
·         Tørketider reduseres dramatisk
·         Effektiv både ved løsemiddel- og vannbaserte- produkter
·         Stor plassbesparelse
·         Svært små driftskostnader, opptil 80% rimeligere i drift enn elektrisk IR
·         Fullstendig sikker- ingen åpen flamme – Fullt automatisk utstyr
·         Tørkekamre fra Schubert og Tretek er modulære og tillater rask 
          montering og oppsetting on-site.
·         Svært miljøvennlig løsning.
 
 
SCHUBOX® og ECODRY systemet fra Schubert Technical Services Ltd. og Tretek kombinerer fordelene med isolerte veggelementer som er enkle å bygge opp med høy-refleksjons plater i rustfritt stål. Boks-systemet kommer komplett med integrerte IR katalysatorovner. Emner kan legges våte evt. på en lakkvogn og kjøres inni kabinen i noen få minutter hvor tørkingen skjer raskt, rimelig, enkelt og rent.
 
 
Løsningenen tilpasses hvert enkelt behov og ssytemer kan leveres enten som stand-alone eller som integrerte systemer i eksisterende linjer både basert på conveyor og flatbane.  Vi har også mulighet til å supplere til eksisterende konvensjonelle anlegg, bygge om disse og sørge for både raskere gjennomløpstid og energi-effektivisering.
 
 
Etter tørking og total utherding kan produktene straks etterbehandles evt. sammensetning eller mellomsliping. Systemet som er tilbud er utstyrt med 2 dører I hver ende, dette kan også forenkle logistikk i lakkrommet. Varmesystemet som benyttes, er til sammenligning mot elektrisk oppvarming så mye som 80% rimeligere i drift. Den sirkulerende luften i kabinen varmes opp ved at luften dras over gasskatalysatorene, hvorav kun 10% slippes ut i det fri som ren luft.

 
 
 
● Løsningen leveres med automatisk oppstart sekvens styrt av prosessor i styrepanelet. Ved for høy eller for lav temperatur eller dersom en går utenom de satte parameter, eller om det finnes feil i gasstilførsel, stopper anlegget.
● Gas ventiler vil åpne når for-varme syklusen er ferdig av reaksjonstemperaturen for gas er oppnådd.
● For-varme element forblir på under den forhåndsbestemte tiden for å kompensere for mulig kjøleeffekt når gas-flow åpnes og for lufttemperaturen omkring.
● Schuboxen vill automatisk resettes i.h.h.t. for-varme ved oppstart prosedyre, dersom strøm eller gasstilførsel skulle bli avslått eller forsvinne på annen måte. Denne resetting vil også skje dersom  temperaturen i katalysatoren går under  den minimums temperatur som er preprogrammert i styringen.
● Lys for aktivitet og advarsler, viser situasjonen til enhver tid når kontrollpanelet er på og aktivt. Styringen vil vise visuelt og med lyd ethvert problem og enhver feil ved anlegget.
● Så snart ”Schuschine®” katalysatoren har nådd temperaturen på 150º C, og sikkerhetssystemene er aktivisert  av for-varme styringen, tilføres gass til katalysatoren på baksiden av varmeren.
● Oksygen for å skape reaksjonen tilføres  gjennom fronten av varmeren via luftstyring inne i Schuboxen. Skjermen foran beskytter katalysatoren mot uhell i prosessen mens den fritt slipper gjennom luft til reaksjonsområdet for den katalytiske prosessen.
● I og med at reaksjonstemperaturen  på ”Schushine®” katalysatoren oppnår en absolutt maksimum temperatur på 380º C, som er langt under antennelsepunktet for gass ( 490º C), vil reaksjonen være flammeløs og ingen antenning av VOC eller gass er mulig.
 
-Arbeidstemperaturer opp til 50° C
-Benyttbare bølgelengder:  3 – 6,5 Micron
-3 ½” wg ren naturgas eller 11” wg propan gas. 
-36,000 – 50,000 BTU’s
 
 
Send oss gjerne en forespørsel på dette utstyret dersom du ønsker mer utfyllende informasjon
(du kan lett sende en forespørsel i boksen til høyre)                  

 
 
 
 
Produkt:
 
Modell:
 
Produsent:
 
Navn:
 
Firma:
 
E-post:
 
Tlf:
 
Melding:
 

Gasskatalytiske tørkessytemer

 
Tretek har i samarbeid med Schubert industries tilpasset løsninger både for tørking/herding av forskjellige overflateprodukter samt effektiv tørking av impregnering.

 
 
 
 
 
 
 
Powered by avento