Danske Unifog har med en kombinasjon av både praktisk og teoretisk erfaring på mer enn 50 år utviklet seg til å være en av de ledende produsentene av befuktingsanlegg.  Med godt over 5.000 installerte anlegg over hele verden som gjenspeiler både teknolgi, kunnskap og ikke minst en unik utvikling av nye systemer, er dette en naturlig samarbeidspartner når innemiljøet skal sikres.

Riktig fuktighet i luften er viktig ikke bare for arbeidsmiljøets skyld men også kvalitet på de produktene som fremstilles under disse forhold. Idag finner vi Unifogs befuktningsanlegg flere ulike produksjons- og arbeidsmiljøer som er avhengig av stabil og korrekt luftkvalitet.

- Møbel og treindustrien
- Komposittindustri.
- Innen produksjon av melkeprodukter
- Trykkerier
- Museum
- Større innendørsanlegg med særskilte behov for komfort-befuktning.

I treindustrien møter vi ofte kravet til en stabil relativ luftfuktighet som har til hovedhensikt å skape stabile produksjonsforhold uten stadige utfordringer som variabel materialkvalitet og uttørking, operatørkomfort, statisk elektrisitet, støvproblemer, vekttap og svinn og selvsagt utfordringen med å få en perfekt "finish" på det ferdige produktet ved overflatebehandling.

"Har du et av disse problemene, så har Unifog løsningen"
 
Her i Norge kan vi ha store variasjoner i luftens relative fuktighet avhengig av både geografi og årstid. En skulle ikke tro at dette lagde de største utfordringene for produksjonen, men luft som har 50% relativ fuktighet ved 0°C reduseres til 13% når den varmes opp til 20°C. Når uteluften på en tørr vinterdag sjelden overstiger 10% relativ fuktighet vil det være vanskelig å opprettholde et gunstig arbeidsmiljø som normalt ligger mellom 30-50% relativ fuktighet. 

Unifogs løsninger har hele tiden vært basert på absolutt beste tilgjengelige teknologi hvor de første befuktningsanleggene brukte trykkluft for å lage en tåke med den absolutt beste forstøvning av vannet. Vacuumanlegg kan i mange tilfeller være ideell med sine mange kombinasjonsmuligheter også på mindre rom. Idag er høytrykk som benyttes ofte og systemet gir mange kombinasjonsmuligheter og som igjen ikke krever trykkluft og selvsagt er ideell når større produksjonslokaler skal utstyres med automatisert luftbefuktning.

Selve "forstøvingen" ved Unifogs anlegg er så optimal at den absorberes umiddelbart av luften. Vannet som vi bruker kan videre renses med omvendt osmose og dermed ta bort hele 98% av mineraler og salter i vannet. (ved særskilte behov kan vi videre behandle vannet med UV)

Et luftbefuktningsanlegg fra Unifog kan styres både manuelt, semiautomatisk eller fullautomatisk ved hjelp av både sensorer og hygrostater. Anleggene er videre produsert i materialer og utførelse med det for øye å være "selvgående" med et absolutt minimum av vedlikehold.
 
 
 
 

Unifog

Riktig luftbefuktning kan være den store forskjellen
 
 
 
 
 
 
Powered by avento