Finansiering

Eie eller Leie, hva er best for meg ? Vi hjelper selvsagt med å finne optimale finansieringsløsninger tilpasset deg.
Vi har et tett samarbeid med flere aktuelle finansieringspartnere og hjelper deg med å finne riktig løsning i forhold til dine behov. Foruten ordinær lånefinansiering vil leasing være det som normalt benyttes ved maskininvesteringer dersom du planlegger å tjene penger på investeringen.

Noen av hovedgrunnene til i det hele tatt å vurdere leasing kan være som følger: 

Finansieringsselskapet står som eier og tar den finansielle byrden, samtidig som at som at du som kunde har full bruksrett på utstyret.

Det faste månedlige leiebeløpet er eneste påløpte kostnad, noe som forenkler budsjettering og regnskapsførsel.

Leasing muliggjør en regelmessig og mer "riktig" utskifting av utstyr uten tunge kapitalkrevende investeringer. Dette bidrar til økt kvalitet i produksjonslinjen og styrket konkurranseevne, uten at bedriftens likviditet svekkes vesentlig.

Ved bruk av egenkapital må man i likhet med lån forholde seg til saldoavskriving. I tillegg binder det kapital som bedriften ofte ønsker å bruke til andre viktige formål. Ofte faller maskininvesteringer utenfor det som er bedriftens "kjernevirksomhet" og det er således ikke naturlig hverken å eie eller benytte egenkapital til slike investeringer.

Ta kontakt med oss om du er usikker, så hjelper vi deg videre.
 
 
 
 
 
 
 
Powered by avento