Miljø

Tretek og ytre miljø

Tretekas er tilsluttet system for retur av næringselektro.  Bedriften tilfredstiller selvsagt alle krav til importør/produsent vedrørende innsamling, forsvarlig behandling og rapportering av EE avfall. (ihht. EE regelverket fastsatt av Miljøverndepartementet) 

Videre praktiseres det en policy om å utgjøre minst mulig trussel mot miljø ved å stadig redusere forbruk og generering av avfall. Gjenbruk og kildesortering er en prioritert aktivitet.  Vi har i samarbeid med våre produsenter også priortert nye metoder og teknologi ovenfor kunder som ønsker å redusere utslipp til luft og vann i forbindelse med overflatebehandlingsanlegg.  

Tretek as arbeider aktivt med å følge opp miljøpositive tiltak samt utvikle oss på de områder vi oppdager forbedringspotensiale. Økt økologisk forståelse om vern av natur og helse et aktuelt tema på vår dagsorden.
 

Maskiner fra Tretek og arbeidsmiljø

Alle maskiner som tilbys er ihht. maskindirektivet med de bestemmelser som gjelder både for lyd og støvutslipp og selvsagt CE merket. Dette er moderne produksjonsmaskiner der det er tatt spesielle hensyn til å utvikle et mest mulig ideelt ergonomisk arbeidsmiljø for brukerne. Det samme gjelder mht tilrettelegging i forhold til forurensning som for eksempel støv og lydutslipp.

Det er alltid forbundet med risiko å bruke maskinelt utstyr for trebearbeiding. Oppdaterte sikkerhetssystemer ivaretar optimal sikkerhet for brukere samtidig som at tilhørende instruksjonsmanualer beskriver sikker og trygg bruk av maskinene. 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by avento