Trearbeiding
CNC maskineringsentre
 
 
 
Idea L er en maskin utviklet for større kapasiteter hva angår dørproduksjon. Portalmaskinen er tilpasset med gjennomløp og kan leveres med tilleggsapplikasjoner for komplett logistikk rundt maskinen for å håndtere automatisk produksjon.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Idea L
Uniteam
 
 
 
 
Professional maskinene er et patenetert system fra Uniteam, denne modellen med rasterbord er beregnet til både nesting-oppgaver og simultan 5 akse fresing av emner som krever litt mer maskineringshøyde enn "standard".
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Professional K - multisize
Uniteam
 
 
 
 
Universal fra Uniteam er utstyrt med fullinterpolert 5-akserobot samt borekasse. Maskinen er ideell til universalbruk og gir rask og enkel tilgang til alle sider av produktet med 5akse simultan.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Universal 3200x1270x220
Uniteam
 
 
 
 
Tung 5 akset portal industrimaskin for større produksjon hva angår både emnedimensjon og kapasitet. Maskinen leveres med ulike bordkonfigurasjoner og hodekonfigurasjon med flere spindler avhengig av behov .
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Major - multisize
Uniteam
 
 
 
 
Tung 3/4 akset portal industrimaskin for større produksjon hva angår både emnedimensjon og kapasitet. Maskinen leveres med ulike bordkonfigurasjoner og hodekonfigurasjon avhengig av behov .
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Maxima - multisize
Uniteam
 
 
 
 
Uniteams 5-aksede Mirror er utelukkende ment for de største oppgavene, denne er først og fremst beregnet innen større modellutvikling og produksjon av båter både mht. plugger og renskjæring.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Mirror BM
Uniteam
 
 
 
 
For de aller største platene i massivtre bruker vi Uniteams Extra BM, maskinen har en ekstrem kapasitet både mht. dimensjoner og funkjsonsomfang. Tilpassinger til eksisterende logistikk er mulig med inn og utmatingssystemer.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Extra BM
Uniteam
 
 
 
 
Spesial maskin for firkantskjæring av større konstruksjonselementer som vegger, tak og gulv i massivtre. Maskinen kan tilpasses med flere muligheter i maskineringshodet samt automatiske inn og utmatingssystemer.
Les mer
 
 
 
 
5 akset spesialmaskin for større plater som feks pre-fabrikkerte hus, massivtrehus etc. Maskinen kan tilpasses med en rekke muligheter hva angår både bestyknikng og automatisering.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Extra BM3
Uniteam
 
 
 
 
Ultra er den mest optimale av de større konstruksjonsmaskinene. I tillegg til all mulig bearbeiding med flere 5 aksede hoder, uavhengige bord med hydraulisk fastspenning kan denne maskinen også håndtere større plateelementer, buer etc.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Ultra
Uniteam
 
 
 
 
Multiakset maskineringssenter for produksjon av bjelker og konstruksjonselementer. Maskinen har de fleste muligheter tilgjengelig og er beregnet for tyngre oppgaver. Alle vognene er uavhengie akser med hydraulisk fastspenning.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Covertek
Uniteam
 
 
 
 
Omnitek PF er en gjennomløpsmaskin med automatisk inn og utmatingfor bjelker etc. tilpasset standardoppgaver som kapping, forbindelser, utfresinger, dekor der vi også kan optimalisere bearbieidngstid med 2 5 akse aggregater.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Omnitek PF
Uniteam
 
 
 
 
5 akset maskineringssenter for produksjon av bjelker og konstruksjonselementer. I tilegg til å benytte maskinens kraftige grenssnitt for ordinære maskineringsoppgaver knyttet til konstruksjon kan en tilpasse dekor og ornamenter med dertil egnet underlag.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Omnitek
Uniteam
 
 
 
 
Unicawoods kraftige konstruksjon tillater at den kan settes opp i forskjellige konfigurasjoner for både møbel, og trevareproduksjon som feks. trapper og dør/vindusproduksjon.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Unicawood K 3200x1270x220
Uniteam
 
 
 
 
Idea maskinen leveres standard med rasterbord og er spesielt tilpasset nesting av større plater/emner med 3/4 akser. Maskinen har kapasitet til å håndtere flere plater i høyden samtidig som at totaldimensjoner kan tilpasses behov.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Idea - custom
Uniteam
 
 
 
 
Sprint gir alle de mulighetene en trenger innefor en tung produksjonsmaskin med muligheter. Maskinens tunge konstruksjon tillater en rekke tillegg og kan leveres i flere forskjellige størrelser opptil 8000mm
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Sprint - multisize
Uniteam
 
 
 
 
Gjennomløpsfres for dører med automatisk inn og utmating. Maskinen er utstyrt med to uavhengie freshoder som kan frese både på kant (hengsler,låskasse etc) samt overflater (dekor, hull for lås etc.)
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Special 001
Uniteam
 
 
 
 
Replay Top er en 3/4 akset gjennomløps fresemaskin spesielt tilpasset kjøkken- og innredningsproduksjon forøvrig. Maskinen finnes i forskjellige utgaver avhengig av behov og håndterer tung produksjon effektivt.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Replay Top
Uniteam
 
 
 
 
5-akset maskineringssenter for både produksjon og modellutvikling i kompositt eller tre. Maskinen kan leveres i forskjellige størrleser avhengig av behov og leveres komplett med kabin som gjør den ideell til også tekniske skoler og modellverksteder.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Leader
Uniteam
 
 
 
 
Idea er en 3/4 akset maskineringssenter med kompromissløs styrke. Kan utstyres med flere aggregater med det formål å kunne ta de tyngste maskineringsoppgavene av store plater.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Idea BM
Uniteam
 
 
 
 
5-akset maskineringssenter beregnet for utskjæring av komposittplater både inne båtindustrien, produksjon av isoelementer innen fryseskap til biler, skap til biler samt campingvogn og campingbiler. Maskinen kan utstyres med komplette inn og utmatingsløsninger.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Extra MR
Uniteam
 
 
 
 
Uniteams Professional serie overlater allt til fantasien. Her er det meste mulig hva angår maskineringsmuligheter i 5-akser simultan samtidig som at maskinen kan leveres med ulike konfigurasjoner i hode, bord og størrelser.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Professinal - multisize
Uniteam
 
 
 
 
Uniteams Professional K2 serie utstyres med 2 maskineringshoder. På ene siden en fullverdig 5 akset simultan fres og på andre siden et 3/4 akse hode komplett med stor borekasse. Maskinen leveres med ulike konfigurasjoner i hode, bord og størrelser.
Les mer
 
Modell:
Produsent:  
Professional K2 - multisize
Uniteam
 
 
 
 
 
Powered by avento