•   Bearbeidingsslinjer
 •   CNC aggregater
 •   CNC maskineringsentre
 •   Standardmaskiner1
 •   Pussemaskiner
 •   Presser/Limutstyr
 •   Boremaskiner
 •   Spesialmaskiner
 •   Kappanlegg
 •   Holzmann
 
 •   Manuell overflatebeh.
 •   Flatbaneanlegg
 •   Conveyoranlegg
 •   Roboter
 •   Tørkesystemer
 •   Luftbefuktning
 •  
 •   Thermoforming
 
 •   Montasje dør/vindu
 •   Pakkemaskiner
 •   Ressurshåndtering
 •   Montasje innredning
 
 •   Dør- og vindu
 •   Innredning
 •   Snekkerverksted
 •   Sittemøbler
 •  
 •   Bruktmaskiner
 

Våre Produkter

Over flere år har vi hatt mulig- heten til å finne de mest kvalifi- serte samarbeidspartnere som kan gi de beste konkurransefor- trinn til nettopp våre kunder. Gode relasjoner gir oss prioritet til tross for at Norge er et lite land i møbel og trevare sam- menheng.
 
 
 
Powered by avento