Stans i maskinparken som følge av brekkasje og utslitte komponenter kan være dyrt. Periodisk vedlikehold og ettersyn av maskiner er ofte avgjørende mht. sikker bruk og maksimal utnyttelse av investeringen. Et overraskende maskinhavari er alltid noe mer kostbart en planlagte utskiftinger av slitasje komponenter, både mht kostnader og evt. følgeskader og driftsstans.
 
 
Forebyggende vedlikehold og periodisk service er et tilbud fra Tretek som minimerer risiko for unødvendige og kostbare driftsstans. Vedlikehold og ettersyn tilbys og tilpasses hver enkelt kunde, maskin og spesielle behov.
 
Sammen kan vi også lage en fornuftig plan for vedlikehold og ettersyn av maskiner med utgangspunkt i produsentens anvisninger med tilhørende protokoll for oppfølging av hver enkelt maskin. (Dette kan også vår serviceavdeling hjelpe å tilpasse)

Serviceavtaler tilpasses gjerne ihht. hovedretninger:

- Komplett ettersyn og periodisk service/vedlikehold på maskinpark
- Periodisk service på enkelt maskiner
- Reaksjon/responstid på kritiske installasjoner


Ta kontakt med serviceavdelingen for prat om periodisk service til dine maskiner.
 
 
 
 

Serviceavtale

Forebyggende vedlikehold og periodisk service er et tilbud fra Tretek® som minimerer risiko for unødvendige og kostbare driftsstans.
 
 
 
 
 
 
Powered by avento