Vi kan tilby spesialkurs samt etterutdanning/oppdatering av operatører på de maskiner og software som leveres av oss. I tillegg arrangerer vi egne opplegg for utdanning av operatører innen overflatebehandling og effektiv bruk av sprøyteutstyr.  Kurs og oppdateringer kan utføres både ”onsite” hos kunde, ved våre lokaler i Ålesund eller ved besøk hos våre leverandører.
 
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon og evt. kursplan.
 
 
 
 

Utdanning

"Riktig verktøy er halve jobben", andre halvdelen må operatør sørge for. Vi tilbyr kurs og oppdateringer på utstyr og maskiner levert av oss, samt opplæring onsite eller eksternt hos våre leverandører.
 
 
 
 
 
 
Powered by avento