Om Tretek

"et lønnsomt samarbeid i bruk av moderne teknologi for å oppnå optimale konkurransefordeler"...
Vi kan tre- og møbelindustri, både små og store oppgaver. Fokus på endelige løsninger og bevisst planlegging av alle investeringer sammen med kunder og produsenter, har resultert i et godt og nært samarbeid med utelukkende positive erfaringer. Det er våre kunder som har bidratt med utfordrende problemstillinger vi kan takke for det teknologiske nivå vi befinner oss på idag, både når det gjelder små og store maskiner

Vår evne og vilje til å finne de beste løsningene sammen med deg skal gi deg nøyaktig hva du trenger for å lykkes med både små og store planer .  
 
 
 
 
 
 
Powered by avento