Uniteam er en av italias ledende produsenter av CNC styrte maskineringssentre og tilbyr et stort utvalg av maskiner både i 3,4 og 5 akser der vi også finner enkelte maskiner med flere multiaksede enheter i simultan bearbeiding. Maskinenen deles inn i tre kategorier; maskineringssentre, fresemaskiner og tilpassede maskiner for spesialoppgaver.

En stor andel av Uniteams maskiner er tilpasset bearbeiding av tre. Programmet omfatter både standardmaskiner og spesialløsninger både for innredninger, møbler, dører og vinduer samt maskiner for de aller største konstruksjonene som feks. lafting, broer, og bindingsverk.

Vi har også utvalg av spesialmaskiner for komposittproduksjon, der vi har levert flere maskiner for både båtproduksjon (utfresing av form-plugger/renskjæring) samt maskiner for produksjon av større plateelementer.

Uniteam ble grunnlagt i 1990 og er i idag en av de mest anerkjente produsenter av CNC maskiner og regnes som en pålitelig kilde av innovativ teknologi.  Sammen med Uniteam har vi i felleskap utviklet flere løninger og nye metoder for løse de mest krevende oppgaver både inne tre og komposittproduksjon. I denne mappen finner vi prosjekter som spenner helt fra platemøbler og massive eikeinnredniger i operaen til radarusynlige MTB for militære formål. 
 
 
 
 
 
 

Uniteam

Standard og tilpassede CNC maskineringssentre for møbel og treindustri. Maskineringssentre for større konstruksjoner i både tre og kompositter.
 
 
 
 
 
 
Powered by avento