Med utelukkende bredbandspussere som spesialitet siden 1953 og en rekke forskjellige patenter og løsninger på effektiv kalibrering og pussing er Viet en av verdens fremste produsenter på området.  Med unik kompetanse er Viet istand til å løse enhver utfordring både ved mindre snekkerverksteder og større fabrikker med integrerte totalløsninger.

Løsningene fra Viet omfatter både over og underpussere, i bredder fra 900 mm og helt opp til 1600 mm som standard.  I disse størrelsene snakker vi om det meste fra enkel finpussing til tung kalibrering og bearbeiding av emner med "superfinish". Maskinen leveres med nødvendige enheter utfra ønskede arbeidsoppgaver, krav til finish og gjennomføring.
 
Det som kjennetegner Viets maskiner er gjennomgående kvalitet fra den minste bryter, matingsbelter, valser eller effektive styringssystemer. En Viet maskin; uansett størrelse, vil garantere kvalitet, lettfattelig og enkelt brukergrensesnitt samt de absolutt beste resultater.
 
 
 
 
 

Viet

Med utelukkende spesialisering er Viet istand til å løse enhver utfordring både ved mindre snekkerverksteder og større fabrikker med integrerte totalløsninger
 
 
 
 
 
 
Powered by avento