Salvador har spesialisert seg på kapping av tre siden 1982 og har utviklet maskiner både for enkel kapping, optimisering og tverrkappingsanlegg av plater.

Salvador har hatt en sterk målsetting om å hele tiden være i forkant med nye muligheter. Dette har vært mulig som følge av tett samarbeid både med forhandlere og kunder/sluttbrukere.

Pålitelighet og total gjennomgående kvalitet, sikres gjennom bruk av komponenter av høy kvalitet samtidig som at maskiner testes fortløpende under de forskjellige trinn i produksjonsprosessen. Bruken av solide komponenter sørger for at bruk av slitasjedeler, reservedeler og stopp-tid på maskin er redusert til et absolutt minimum.
 
 
 

Salvador har også en rekke videoklipp online på youtube: klikk her >>
 
 
 
 
 

Salvador

Effektive kappsager av høy kvalitet med en unik kombinasjon av produktivitet og fleksibilitet.
 
 
 
 
 
 
Powered by avento